Aki� Boya

Iyig�ll� �irketler Grubu 1956'dan beri T�rkiye boya sekt�r�ne hizmet vermektedir. Grubun �retim kurulu�u olan Aki� Boya, 1982 yilinda 15.000m2'lik bir alanda kurulmu� olup, sanayi, otomotiv, mobilya, in�aat, tekstil ve izolasyon gibi bir�ok sekt�re y�nelik boya ve yardimci �r�nler imal ekmektedir. ISO 9001 ve bir�ok �r�nde TSE belgeli olan firmamiz, ISO 14000 �evre Y�netim Sistemi Belgesi �ali�malarini s�rd�rmektedir. Alkid Re�ine ve PVA �retim departmanlariyla kendi ham maddesini kendisi �reten Aki�, s�rekli Ar-Ge politikasiyla her ge�en g�n daha da ileriyi hedeflemektedir. Firmamiz, bug�n T�rkiye genelinde 2.800 bayisiyle sati� agini yayginla�tirirken, ayni zamanda bir�ok �lkeye boya ve ham madde ihra� etmektedir. Aki� Boya 2002 yilinda Alkid Re�ine ihracatiyla, Ticaret ve Sanayi Odasi �zel �d�l�ne layik g�r�lm��t�r.

EPC Project Management 2021