top of page

AKCEZ Enerji Yatirimlari San. ve Tic. A.�.

T�rkiye�de her ge�en g�n geli�erek b�y�yen elektrik dagitim ve perakende sati� sekt�r�n�n yeni, dinamik ve tecr�beli oyuncularindan biri olan AKCEZ, T�rkiye�nin �nde gelen sanayi gruplarindan Akk�k �irketler Grubu ile Avrupa�nin lider enerji �irketlerinden CEZ Grubu�nun olu�turdugu ortak giri�im �irketidir. T�rkiye de enerji piyasasinin yeniden yapilandirilmasi ve elektrik dagitim �irketlerinin �zelle�tirme s�recinde, AKCEZ ortak giri�imi, ilk �zelle�tirilen elektrik dagitim �irketlerinden biri olan SEDA��i 11.�ubat.2009 tarihinde devir almi� olup, dagitim ve perakende sati� faaliyetinin ilklerini ger�ekle�tirerek, enerji sekt�r�nde kaliteli hizmet ve m��teri memnuniyetini hedefleyerek Grup �irketleri ile hizmet vermeyi s�rd�rmektedir. AKCEZ Enerji Yatirimlari Sanayi ve Ticaret A.�.�nin devir aldigi SEDA�, Dagitim �irketi olarak Kocaeli, Sakarya, Bolu ve D�zce de s�rd�rd�g� elektrik dagitim faaliyeti yaninda perakende sati� faaliyetlerini de s�rd�rmekteyken, T�rkiyedeki serbest rekabet piyasasinin yapilandirilmasi �ali�malari kapsaminda, sekt�rde reg�lasyon �ali�malari geregi, yeniden yapilandirma ve d�zenleme �ali�malari sonucu, SEDA� elektrik dagitim �irketi olarak s�rd�rd�g� faaliyetinde, Enerji Piyasasi D�zenleme Kurulu�nun, �Dagitim ve Perakende Sati� Faaliyetlerinin Hukuki Ayri�tirmasina Ili�kin Usul ve Esaslar� kararina g�re faaliyetlerini ayri�tirmi�tir. Faaliyet ayri�tirmasi kapsaminda dagitim �irketinden ayrilan perakende sati� �irketi SEPA�, 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle sekt�rde yerini alarak, sadece Sakarya, Kocaeli, Bolu ve D�zce�de degil; T�rkiye�nin d�rt bir yanindaki m��terilerine hizmet verme hedefiyle �ali�ma alanini her ge�en g�n geni�letmektedir.

EPC Project Management 2021

bottom of page