top of page

�resundskraft AB

Med visionen "Energi f�r en b�ttre v�rld. Kraft f�r regionen"? st�ller vi h�ga krav pa oss sj�lva. Vart avtryck pa omv�rlden ska minska och vi har kommit en bra bit pa v�g. �vergangen till biobr�nsle har minskat koldioxidutsl�ppen med 300 000 ton per ar. Fordonsgas i stadsbussarna har f�rb�ttrat luften f�r Helsingborgarna och vi �r en av de st�rsta pahejarna av elbilar. Vart nya kraftv�rmeverk kommer att g�ra fj�rrv�rme och el av restavfall. Fran Helsingborg arbetar vi f�r en livskraftig �resundsregion. 450 medarbetare ser till att 260 000 kunder far el, fj�rrv�rme, naturgas, fj�rrkyla, bredband och servicetj�nster.

EPC Project Management 2021

bottom of page