top of page

�ali�ma ve Sosyal G�venlik Egitim ve Ara�tirma Merkezi-(�ASGEM)

�ASGEM olarak �lkemizin sahip oldugu b�y�k potansiyeli olumlu bir �ekilde harekete ge�irip, bilimsel ve teknolojik geli�meleri yakindan takip eden, �ali�anlarin ve i�verenlerin ihtiyacina uygun kaliteli bir egitim vererek, �ali�ma hayatinda devlet adina egitim, dani�manlik ve ara�tirma hizmetleri y�r�tmektedir. �ASGEM, T�rkiye'de g�venli bir �ali�ma ortami saglamayi, i� yerlerinde meydana gelebilecek olasi kazalari ve yaralanmalari �nlemeyi, i� kazalarini ve meslek hastaliklarini en aza indirmeyi, �ali�anlara ve i�verenlere sosyal g�venlik hakkinda i� hukuku a�isindan hak ve y�k�ml�l�klerini �greterek, i� bari�ini saglamayi, b�ylece ulusal ekonomiye ve kalkinmaya destek vermektedir. www.casgem.gov.tr http://www.casgem.gov.tr/sayfalar/sayfa/params/tip-sayfa/id-37/casgem-tanitim-filmi.html

EPC Project Management 2021

bottom of page